Havas Media olarak müşterilerimize araştırma, data analizi ve içgörü geliştirme, stratejik planlama, medya planlama ve satın alma, yerel ve ulusal iletişim, yenilikçi medya uygulamaları, yaratıcı içerik oluşturma, sponsorluklar, etkileşimli gerilla ve event aktiviteleri ve Havas Group’un uzman markalarından destek alarak; performans pazarlaması, mobil pazarlama, sosyal medya pazarlaması, programatik satın alma dahil medya iletişiminin tüm alanlarında bütünsel bir hizmet vermekteyiz.

Ajansımız, satın alınan mecraların önceliklendirildiği geleneksel medya planlama ve satın alma yaklaşımından ziyade; satın alma yolculuğu boyunca tüketiciye temas eden sahip olunan, paylaşılan ya da kazanılan tüm diğer noktaların da değerlendirildiği Organik Pazarlama prensipleri doğrultusunda şekillenen alternatif bir yaklaşım benimsemektedir.

Havas Media International

Havas Media International; Havas’ın global, bölgesel ve çoklu-yerel müşterilerine offline, online, programatik, sosyal, mobil, performans ve data konularında hizmet vermektedir.

Daha Fazla >

2MV Data Consulting

2MV, pazarlama stratejileri ve ROI optimizasyonunda verimliliği artırmak için veri analizi, yorumlama ve operasyonel uygulama alanlarında çalışan Havas kuruluşudur.

Daha Fazla >

MFG Labs

MFG Labs, markaların ihtiyaç duyduğu özel yazılımlar ve algoritmaları üreten Havas kuruluşudur.

Daha Fazla >

Artemis Alliance

Havas Media Group’un online kampanyalarının takibi, analizi ve iyileştirilmesi Artemis Alliance ile yapılır.

Daha Fazla >

Affiperf

Havas’ın programatik medya satın alma konusunda uzman kuruluşudur.

Daha Fazla >

Ecselis

Havas’ın performans pazarlaması konusunda uzman kuruluşudur.

Daha Fazla >

Mobext

Havas’ın mobil pazarlama ve reklamcılık konusunda uzman kuruluşu Mobext; mobil strateji, tasarım ve üretim, medya ve data analitiği alanlarında hizmet vermektedir.

Daha Fazla >

Socialyse

Havas’ın sosyal medya konusunda uzman kuruluşu Socialyse; birlikte çalıştığı markalara strateji, içerik, medya ve data analitiği alanlarında hizmet vermektedir.

Daha Fazla >

DBI

Dijital data analitiği, dönüştürme (conversion) optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş omnichannel iletişim stratejileri konularında danışmanlık veren Havas kuruluşudur.

Daha Fazla >

LuxHub

LuxHub, lüks tüketim markaları için pazarlama, iletişim, kreatif tasarım ve etkinlik hizmeti veren Havas kuruluşudur.

Daha Fazla >